neděle 16. prosince 2012

KRÁLOVSKÁ VÍNA - dárek pro milovníky vína a historie

Limitovaná kolekce vybraných vín z vinařství Zlomek a Vávra sladěná s osobnostmi našich nejvýznamnějších panovníků.


Tato exkluzivní kolekce je určena milovníkům vína a historie. Od nepaměti je víno spojeno s královským dvorem, kde vždy teklo proudem a v mnoha případech dokázalo to, co nedokázali lidé samotní. O tom, že lidé a víno jsou si v mnohém podobní, se vás pokusíme přesvědčit pečlivě vybranými odrůdami vín ve spojení s významnými panovníky, kteří se podíleli na utváření země české.

Královská vína
Od nepaměti je víno spojeno s královským dvorem, kde vždy teklo proudem a v mnoha případech dokázalo to, co nedokázali lidé samotní - při sklenicí dobrého vína navázat přátelství, překonat bariéry, najít společná řešení problémů a mnoho dalšího. Při konzumaci tohoto lahodného moku je pohled na svět daleko jednodušší.

O tom, že lidé a víno jsou si v mnohém podobní, se vás pokusíme přesvědčit pečlivě vybranými odrůdami vín rodinného vinařství ZLOMEK & VÁVRA ve spojení s významnými panovníky, kteří se podíleli na utváření země české.

Jejich podobnost není čistě náhodná. Posuďte sami.
Jedná se o limitovanou edici, která je určena milovníkům vína a historie.

Rulandské bílé Přemysla Otakar II.
Rulandské bílé je milé, uhlazené a kořenité víno, které však v sobě skrývá znaky společné s Přemyslem Otakarem II, tedy odhodlanost být úspěšný. Král zvaný železný a zlatý, patřil k nejmocnějším panovníkům tehdejší Evropy. Stejně tak vytrvalé, důsledné a bojovné je i Rulandské bílé, které si dlouhá léta získávalo srdce svých konzumentů – nutno podotknout, že úspěšně.

Přemysl Otakar II.
Jeden z největších přemyslovských panovníků, král zvaný železný a zlatý, patřil k nejmocnějším panovníkům tehdejší Evropy. Za jeho vlády dosáhlo české království největšího rozmachu až do doby Karla IV. a rozkládalo se až k Jaderskému moři.

Chardonnay Václava II.
Chardonnay nespěchá, je trpělivé, neútočí. Nejvyšší kvality dosahuje svým klidným a delším ležením v sudech. Svým chováním je podobné Václavu II., který se po vzoru mnoha panovníků nestal významným válečníkem. Před vojenskými akcemi dával přednost diplomatickému vyjednávání, která zajistila na dlouhá léta Českému království klid, mír a hospodářský rozkvět.

Václav II.
Král český, polský, nejbohatší přemyslovský panovník, který zajistil na dlouhá léta Českému království klid a mír, hospodářský rozkvět a stabilní českou měnu – slavné pražské groše.

Sauvignon Jana Lucemburského
Sauvignon má exkluzivní charakter a dá se říct, že i sex-appeal stejně jako Jan Lucemburský v dobách své největší slávy. Jan Lucemburský byl vynikající diplomat a statečný bojovník ve válečných konfliktech. V jeho šlépějích jde i Sauvignon, který se dnes podává při obchodních či politických jednáních, při kterých pomáhá k uzavírání kompromisů.

Jan Lucemburský
Ztělesňoval ve své době všechny ideály rytířství, byl impozantním válečníkem a osobností celoevropského věhlasu, popularity a vlivu. A ačkoliv je přezdíván „král cizinec“, za jeho vlády trvající 35 let se České království rozrostlo, nabylo mezinárodního významu a žilo v míru, neohrožováno vpády cizích armád.

Ryzlink rýnský Karla IV.
Dobrý ročník Ryzlinku rýnského je králem všech vín, podobně jako Karel IV., který byl mimořádně vzdělaný, nadaný a všestranný panovník. Ryzlink rýnský je opravdový šlechtic mezi víny, který umí stejně jako Karel IV. proměnit vznešené myšlenky v hrdinské a ušlechtilé činy.

Karel IV.
První český král, který se stal římskoněmeckým císařem, mimořádně vzdělaný, nadaný a všestranný panovník. Praha se díky jeho péči proměnila ve výstavní evropské velkoměsto a sídlo první univerzity ve střední Evropě. Za vlády Karla IV. se český stát podstatně rozrostl, byla posílena jeho nezávislost a království se dočkalo kulturního i hospodářského rozkvětu.

Rulandské šedé Jiřího z Poděbrad
Rulandské šedé má nenapodobitelný charakter a je vyhledáváno labužníky. Je určeno pro lidi statečné a hrdé, podobné českému králi Jiřímu z Poděbrad, který se snažil o obnovení zašlé slávy Království českého a zemí Koruny. Oba v sobě skrývají opravdovou moudrost, dobrotu a šlechetnost.

Jiří z Poděbrad
Zvolený český král, nadaný státník, který se pokusil uskutečnit velkolepý projekt vytvoření mírového spolku evropských křesťanských států, jenž předjímal principy současné OSN. Jako první evropský panovník dokázal v politice realizovat ideu náboženské snášenlivosti.

Merlot Rudolfa II.
Dříve se na Merlot pohlíželo jako na odrůdu druhořadou, ale postupně k tomuto vínu stoupal respekt jeho konzumentů. Podobně na tom byl i český král a římskoněmecký císař Rudolf II, který učinil z Prahy císařskou rezidenci s bohatým společenským, uměleckým a vědeckým životem.

Rudolf II.
Český král a římskoněmecký císař učinil z Prahy císařskou rezidenci s bohatým společenským, uměleckým a vědeckým životem. Na jeho císařském dvoře žila a tvořila řada umělců, malířů, sochařů, myslitelů a vědců, mezi nimi dánský astronom Tycho de Brahe či Němec Jan Kepler.

Žádné komentáře: